Apotek

Karensdag blir karensavdrag

Riksdagen har sagt ja till regeringens förslag att karensdagen ska ersättas av ett karensavdrag. Förändringen träder i kraft den 1 januari. Avdraget motsvarar i princip karensdagen beloppmässigt och uppgår till 20 procent av en genomsnittlig veckoersättning av sjuklön.

 

Avtalsperiod 2017-05-01 - 2020-04-30

Kontakt via e-post: forhandling@sverigesingenjorer.se

Senast uppdaterad 2019-04-04