Apotek

1 december 2020 – 30 april 2023

Förändringar i avtalet:

 • Lönerevision
  Lönerevision sker 1 december 2020 och 1 maj 2022.
 • Avsättning till flexpension
  0,3 % den 1 december 2020 och 0,4 % den 1 maj 2022. Den sammanlagda avsättningen efter avtalsperioden kommer att vara 1,1 % av lönen.
 • Åldersbestämmelser - uppsägning
  Rätt att kvarstå i anställningen till 68 år, och till 69 år från 2023.
 • Åldersbestämmelser – rätt till sjuklön
  Möjligheten att vid anställningens ingående kunna avtala bort rätten till sjuklön efter dag 14 ändras från 67 till 68 år (69 år från 2023).

Utförligare information om förändringarna finns i dokumentet Apotek förändringar i avtalet 2020 under rubriken Avtalsdokument nedan.

Korttidsarbete med statligt stöd

Med anledning av den allvarliga situation som till följd av coronapandemin har uppstått på den svenska arbetsmarknaden, har en överenskommelse träffats om korttidsarbete.Karensdag blir karensavdrag

Riksdagen har sagt ja till regeringens förslag att karensdagen ska ersättas av ett karensavdrag. Förändringen träder i kraft den 1 januari. Avdraget motsvarar i princip karensdagen beloppmässigt och uppgår till 20 procent av en genomsnittlig veckoersättning av sjuklön.

 

Kontakt

Branschansvarig ombudsman: Arash Ensani

Kontakt via e-post: forhandling@sverigesingenjorer.se

Senast uppdaterad 2021-02-12
Till toppen