Statliga avtal

Saco-S tecknar grundläggande kollektivavtal på central nivå med Arbetsgivarverket, om t.ex. pensioner, allmänna anställningsvillkor, semester, sjukersättning och föräldraledighet.

Inom den statliga sektorn gäller tillsvidareavtal för de centrala avtalen om löner och allmänna villkor. De kan sägas upp och/eller omförhandlas men de är inte direkt kopplade till en viss tidpunkt. Tanken med tillsvidareavtal är att skapa mer stabila förutsättningar för ett långsiktigt arbete med löner och anställningsvillkor.

Statliga sektorn (Villkorsavtal-T respektive AVA-T) har tillsvidareavtal och planerar att växla yrkanden med Arbetsgivarverket den 17 juni.

Kommuner och regioner har tillsvidareavtal, men förhandlingarna kring villkor med Sveriges Kommuner och Regioner är pausade. Samtidigt arbetar parterna intensivt med att slutföra det nya omställningsavtalet KOM-KR som ersätter KOM-KL.

Avtalen med Sobona, som är motparten i de kommunala företagen, har fått avtalen prolongerade. Förhandlingar pågår dock om nya branschavtal; ett resultat av ett tidigare beslut att minska antalet branschavtal när Sobona bildades.

Korttidsarbete med statligt stöd

Med anledning av den allvarliga situation som till följd av coronapandemin har uppstått på den svenska arbetsmarknaden, har en överenskommelse träffats om korttidsarbete.

Avtal finns under rubriken Avtalsdokument nedan.

Ökad möjlighet till övertidsuttag

Parterna inom statlig sektor har enats om att ge möjlighet till utökat övertidsuttag med högst 40 timmar per månad med anledning av pandemin.

Möjligheten gäller VA-T och AVA-T under perioden april-juni 2020.

Avtal om anställningsvillkor som gäller tillsvidare

AVA-T är det avtal som gäller för de statliga affärsverken (Luftfartsverket, Sjöfartsverket och Svenska Kraftnät). Även Trafikverket går på detta avtal men övriga omfattas av Villkorsavtal-T. 

Avtalsdokument

Kontakt

Sektorsansvariga ombudsmän:
Jerker Ambjörn, avtalsansvarig

Benkt Hedling
Johnny Cvetkovski
Sam Najafian
Niklas Bolin Djanaleff
Irina Suomala
Alexander Bergfriedt

Kontakt via e-post

Senast uppdaterad 2020-03-25