Bankinstitutens arbetsgivareorganisation, BAO

Karensdag blir karensavdrag

Riksdagen har sagt ja till regeringens förslag att karensdagen ska ersättas av ett karensavdrag. Förändringen träder i kraft den 1 januari. Avdraget motsvarar i princip karensdagen beloppmässigt och uppgår till 20 procent av en genomsnittlig veckoersättning av sjuklön.

Nytt kollektivavtal för bankanställda akademiker

Efter förhandlingar mellan Bankinstitutens Arbetsgivarorganisation (BAO) och Jusek/Civilekonomerna/Sveriges Ingenjörer har parterna tecknat nytt kollektivavtal inom bankområdet.

Nytt i avtalet är:

  • Vi har fått tillgång till partsgemensam lönestatistik, vilket innebär en förstärkning i de lokala akademikerföreningarnas möjlighet till uppföljning av löneprocessen.
  • Ett nytt löneavtal har träffats, där vi förtydligat löneprocessen i syfte att underlätta för de lokala parterna. Det nya avtalet tydliggör de lokala parternas ansvar och åtaganden.
  • Löneavtalet ställer också ökade krav på motiveringar och åtgärder när en tjänsteman får ”ringa eller ingen löneökning” vid lönesamtalet.
  • Ökade möjligheter för CSN-berättigade studenter att bibehålla visstidsanställning efter avslutade studier.
  • För den som haft en visstidsanställning och sedan provanställts, förkortas provanställningstiden med upp till sex månader.
  • Avtalet är numera åldersneutralt, de begränsningar som tidigare funnits i avtalet gällande anställningar som träffats efter ordinarie pensionsålder har tagits bort.

Nytt pensionsavtal

Avtalet, som varit i bruk sedan 2013-02-01, består av två delar, en ny premiebestämd och en ändrad förmånsbestämd del. I första hand kommer det nya avtalet att tillämpas på den som anställs 2013-02-01 eller senare, byter anställning eller är yngre än 25 år. Detta förutsätter att banken valt att tillämpa det nya avtalet, vilket är frivilligt. Den som redan är anställd i banken per 2013-01-31 kommer att fortsätta omfattas av det gamla pensionsavtalet.

Kontakt

Branschansvarig ombudsman:
Mats Rosén

Kontakt via e-post: forhandling@sverigesingenjorer.se

Senast uppdaterad 2019-04-03
Facket på din arbetsplats
Sök förtroendevald Hitta din akademikerförening
Hitta kontaktuppgifter till din lokala Akademikerförening
Till toppen