Byggnadsämnesförbundet, BÄF

Bland de anslutna företagen finns Cementa, Saint-Gobain och Strängbetong.

Avtalsperiod 2017-04-01 - 2020-03-02

Kontakt

Branschansvarig ombudsman:
Rickard Levin

Kontakt via e-post: forhandling@sverigesingenjorer.se