Byggnadsämnesförbundet, BÄF

Bland de anslutna företagen finns Cementa, Saint-Gobain och Strängbetong.

Avtalsperiod 1 november 2020 – 31 mars 2023

Förändringar i avtalet:

 • Lönerevisioner
  Lönerevision sker 1 november 2020 med pott om 2,8% och 1 april 2022 med pott om 2,2%
 • Avsättning till deltidspension
  0,4 % den 1 november 2020. Den sammanlagda avsättningen under avtalsperioden är 1,6% av lönen.
 • Åldersbestämmelser - uppsägning
  Rätt att kvarstå i anställningen till 68 år och en skriftlig underrättelse lämnas minst 2 månader innan anställningen ska upphöra.
 • Tidsbegränsade anställningar
  LAS katalogen har tagits bort och ersatts med allmän visstid och vikariat.

Utförligare information om förändringarna finns i dokumentet Byggnadsämnesindustrin förändringar i avtalet 2020 under rubriken Avtalsdokument nedan.

Det slutgiltiga avtalsdokumentet publiceras inom kort.

För förtroendevalda

Med anledning av de nytecknade kollektivavtalen har ett antal digitala avtalskonferenser genomförts för privat sektor. Logga in som förtroendevald för att se de inspelade konferenserna och få tillgång till allt material.

Material för förtroendevalda

Kontakt

Branschansvarig ombudsman:
Uno Borg

Kontakt via e-post: forhandling@sverigesingenjorer.se

Senast uppdaterad 2020-11-25
Till toppen