EnergiFöretagens Arbetsgivareförening

EnergiFöretagens Arbetsgivareförening, EFA, samlar företag som är verksamma inom kraft och transmission.

Bland de anslutna företagen finns Vattenfall, E.On och Fortum.

Avtalsperiod 1 november 2020 – 31 mars 2023

Förändringar i avtalet:

 • Lönerevisioner
  Lönerevision sker 1 november 2020 och 1 april 2022
 • Nytt löneavtal
  Ett nytt löneavtal kommer att gälla från 1 april 2022.
 • Avsättning till extrapension
  Ingen ytterligare avsättning till extrapension. Hela avtalsvärdet ska läggas på löneökningar.
 • Åldersbestämmelser - uppsägning
  Rätt att kvarstå i anställningen till 68 år, och till 69 år från 2023.

Utförligare information om förändringarna finns i dokumentet EFA förändringar i avtalet 2020 under rubriken Avtalsdokument nedan.

Det slutgiltiga avtalsdokumentet publiceras inom kort.

För förtroendevalda

Med anledning av de nytecknade kollektivavtalen har ett antal digitala avtalskonferenser genomförts för privat sektor. Logga in som förtroendevald för att se de inspelade konferenserna och få tillgång till allt material.

Material för förtroendevalda

Korttidsarbete med statligt stöd

Med anledning av den allvarliga situation som till följd av coronapandemin har uppstått på den svenska arbetsmarknaden, har en överenskommelse träffats om korttidsarbete.

Avtal finns under rubriken Avtalsdokument nedan.

Kontakt

Branschansvarig ombudsman:
Sigrun Malm

Kontakt via e-post: forhandling@sverigesingenjorer.se

Till toppen