EnergiFöretagens Arbetsgivareförening

EnergiFöretagens Arbetsgivareförening, EFA, samlar företag som är verksamma inom kraft och transmission.

Bland de anslutna företagen finns Vattenfall, E.On och Fortum.

Karensdag blir karensavdrag

Riksdagen har sagt ja till regeringens förslag att karensdagen ska ersättas av ett karensavdrag. Förändringen träder i kraft den 1 januari 2019. Avdraget motsvarar i princip karensdagen beloppmässigt och uppgår till 20 procent av en genomsnittlig veckoersättning av sjuklön.

Avtalsperiod 2017-04-01 - 2020-03-31

Lönekartläggning

Diskriminering

Pension

Kompetensutveckling

Kontakt

Branschansvarig ombudsman:
Sigrun Malm

Kontakt via e-post: forhandling@sverigesingenjorer.se