Fastighetsarbetsgivarna

Almega Tjänsteförbunden
Bland de anslutna företagen finns till exempel Akademiska hus, Jernhusen AB och Wasakronan.

Avtalsperiod 2021-01-01 – 2023-05-01

Förändringar i avtalet:

Löneavtalet
Lokala parter träffar överenskommelse om revisionstidpunkt och löneutrymme. Om parterna inte kan enas ska lönerevisionen:

  • ske per 1 januari 2021
  • omfatta ett utrymme om 2,9 %
  • ske per 1 juni 2022
  • omfatta ett utrymme om 1,8 %

Avsättning till flexpension
Parterna har kommit överens om ytterligare avsättning till flexpension med 0,3% 1 januari 2021 och 0,4 % den 1 juni 2022

Åldersbestämmelser
Förbättringar vad gäller åldersreglerna i avtalet har genomförts. Bland annat har den nuvarande skrivningen i kollektivavtalet om en ömsesidig uppsägningstid om en månad efter fyllda 67-år tagits bort.

Utförligare information om förändringarna finns i dokumentet Fastighetsarbetsgivarna förändringar i avtalet 2020 under rubriken Avtalsdokument nedan.

Korttidsarbete med statligt stöd

Med anledning av den allvarliga situation som till följd av coronapandemin har uppstått på den svenska arbetsmarknaden, har en överenskommelse träffats om korttidsarbete.

Avtal finns under rubriken Avtalsdokument nedan.

Karensdag blir karensavdrag

Riksdagen har sagt ja till regeringens förslag att karensdagen ska ersättas av ett karensavdrag. Förändringen träder i kraft den 1 januari. Avdraget motsvarar i princip karensdagen beloppmässigt och uppgår till 20 procent av en genomsnittlig veckoersättning av sjuklön.

Kontakt

Branschansvarig ombudsman:

Anders Brandt
Anders.brandt@sverigesingenjorer.se  

Kontakt via e-post: forhandling@sverigesingenjorer.se

Senast uppdaterad 2021-02-19
Till toppen