Fastigo

Fastigo är den största arbetsgivarorganisationen inom fastighetsbranschen.
Bland de anslutna företagen finns exempelvis AB Botkyrkabyggen, Aberdeen Property Investors, HSB Mitt och Familjebostäder i Stockholm och Göteborg.

Karensdag blir karensavdrag

Riksdagen har sagt ja till regeringens förslag att karensdagen ska ersättas av ett karensavdrag. Förändringen trädde i kraft den 1 januari. Avdraget motsvarar i princip karensdagen beloppmässigt och uppgår till 20 procent av en genomsnittlig veckoersättning av sjuklön. I och K-avtalen har efter förhandling mellan de centrala parterna anpassats till de nya lagkraven.

Avtalsperiod 2017-05-01 - 2020-03-31

Kontakt

Branschansvarig ombudsman:
Klara Söderström

 

Kontakt via e-post: forhandling@sverigesingenjorer.se

Senast uppdaterad 2019-04-04