Fastigo

Fastigo är den största arbetsgivarorganisationen inom fastighetsbranschen.
Bland de anslutna företagen finns exempelvis AB Botkyrkabyggen, Aberdeen Property Investors, HSB Mitt, Poseidon och Familjebostäder i Stockholm och Göteborg.

Förlängning av kollektivavtal

Här hittar du protokoll avseende förlängning av kollektivavtal. Avtalen förlängs till den 31 oktober 2020.

Korttidsarbete med statligt stöd

Med anledning av den allvarliga situation som till följd av coronapandemin har uppstått på den svenska arbetsmarknaden, har en överenskommelse träffats om korttidsarbete.

Avtal finns under rubriken Avtalsdokument nedan.

Karensdag blir karensavdrag

Riksdagen har sagt ja till regeringens förslag att karensdagen ska ersättas av ett karensavdrag. Förändringen trädde i kraft den 1 januari. Avdraget motsvarar i princip karensdagen beloppmässigt och uppgår till 20 procent av en genomsnittlig veckoersättning av sjuklön. I och K-avtalen har efter förhandling mellan de centrala parterna anpassats till de nya lagkraven.

Avtalsperiod 2017-05-01 - 2020-03-31

Du hittar avtalsdokumenten nedan. 

Kontakt

Branschansvarig ombudsman:
Mats Rosén

 

Kontakt via e-post: forhandling@sverigesingenjorer.se

Senast uppdaterad 2020-05-20