Försäkringsbranschens arbetsgivareorganisation, FAO

Detta avtal gäller från och med den 1 januari 2018 till och med den 31 mars 2019. Saco-förbundens (Jusek, Civilekonomerna och Sveriges Ingenjörer) kollektivavtal med FAO (Försäkringsbranschens Arbetsgivarorganisation) prolongerades med ett år och inga förändringar har skett från föregående år.

Avtalet har prolongerats till 31 mars 2020

Du hittar avtalsdokumenten nedan.

Kontakt

Branschansvarig ombudsman:
Björn Rodriguez

Senast uppdaterad 2019-04-04