Grafiska Företagens Förbund, GFF

GFF är bransch- och arbetsgivarorganisation för den grafiska branschen, förpackningsindustrin och närliggande verksamhetsområden. Runt 750 företag är medlemmar.

Inom branschen finns många mindre företag. Några av de större är Amcor Flexibles, Å&R Carton, Elanders och TetraPak.

Avtal om korttidsarbete med statligt stöd

Med anledning av den allvarliga situation som till följd av coronapandemin har uppstått på den svenska arbetsmarknaden, har en överenskommelse träffats om korttidsarbete.

Karensdag blir karensavdrag

Riksdagen har sagt ja till regeringens förslag att karensdagen ska ersättas av ett karensavdrag. Förändringen träder i kraft den 1 januari. Avdraget motsvarar i princip karensdagen beloppmässigt och uppgår till 20 procent av en genomsnittlig veckoersättning av sjuklön.

Avtalsperiod 2017-04-01 - 2020-03-31

Screening inom grafiska branschen

Sveriges Ingenjörer är ett av de fackförbund som är medlem i Grafiska Miljörådet, GMR. GMRs uppgift är att vara ett forum för diskussion i arbetsmiljöfrågor och verka för en positiv utveckling av arbetsmiljön inom den grafiska branschen och tidningsbranschen.

Arbetsmiljöverket har informerat GMR om att man med start hösten 2010 särskilt kommer att inspektera den grafiska branschen, så kallad screening. Det innebär att alla företag med anställda inom näringsgren 18 kommer att få besök av en inspektör från Arbetsmiljöverket.

Mer information finns på Arbetsmiljöverkets webbplats

Kontakt

Branschansvarig ombudsman:
Markus Evers

Kontakt via e-post: forhandling@sverigesingenjorer.se

Senast uppdaterad 2019-04-02