Gruvornas Arbetsgivareförbund, GAF

En av de tre arbetsgivarorganisationerna i Metallgruppen, Svenskt Näringsliv.
Bland de anslutna företagen finnas bland andra Boliden och LKAB.

Avtal om korttidsarbete med statligt stöd

Med anledning av den allvarliga situation som till följd av coronapandemin har uppstått på den svenska arbetsmarknaden, har en överenskommelse träffats om korttidsarbete.

Karensdag blir karensavdrag

Riksdagen har sagt ja till regeringens förslag att karensdagen ska ersättas av ett karensavdrag. Förändringen träder i kraft den 1 januari. Avdraget motsvarar i princip karensdagen beloppmässigt och uppgår till 20 procent av en genomsnittlig veckoersättning av sjuklön.

Tjänstemannaavtalen med GAF är inte uppdelade i branschområden. Samma avtal gäller för samtliga medlemmar som arbetar på företag anslutna till GAF.

 

Avtalsperiod 2017-04-01 - 2020-03-31

Kontakt

Branschansvarig ombudsman:
Uno Borg

Kontakt via e-post: forhandling@sverigesingenjorer.se