IDEA

IDEA är ett arbetsgivarförbund för ideella organisationer.

Avtalsområdet ingår i AHT, Akademikerna inom Handel och Tjänster.

För att läsa mer om AHT-samarbetet och mer avtalsinformation gå till akademikerforbunden.se.

Avtalsperiod 2017-04-01 - 2020-03-31

Kontakt

Kontaktförbund för detta avtal är Akademiker-förbundet SSR

Senast uppdaterad 2019-04-04