IDEA

IDEA är ett arbetsgivarförbund för ideella organisationer.

Avtalsområdet ingår i AHT, Akademiker inom Handel och Tjänster. För att läsa mer om AHT-samarbetet, se akademikerforbunden.se.

Avtalsperiod 2017-04-01 - 2020-03-31

Du hittar avtalsdokumenten nedan.

Kontakt

Kontaktförbund för detta avtal är Akademiker-förbundet SSR

Senast uppdaterad 2019-04-04