IKEM Innovations- och kemiindustrierna i Sverige

Bland de anslutna företagen finns Pfizer, AstraZeneca och Akzo Nobel, Nouryon, Perstorp med flera.

Avtalsperiod 1 november 2020 – 31 mars 2023

Förändringar i avtalet:

 • Lönerevisioner
  1 november 2020 respektive den 1 april 2022. Den samlade stupstocken är 5,0 %, mot vilken avstämning görs den 1 april 2022.
 • Avsättning till deltidspension
  Ytterligare 0,4 % från den 1 november 2020. Den totala avsättningen till deltidspensionen är från och med den 1 november 2020 2,2 %.
 • Åldersbestämmelser - uppsägning
  Rätt att kvarstå i anställningen till 68 år, och till 69 år från 2023
 • Förändring av återkrav semester
  Avräkning mot såväl lön som semesterersättning införs vid sammanfallande intjänande- och semesterår (uttagsår).

Utförligare information om förändringarna i avtalet finns i dokumentet IKEM förändringar i avtalet 2020 under rubriken Avtalsdokument nedan.

Det slutgiltiga avtalsdokumentet publiceras inom kort.

För förtroendevalda

Med anledning av de nytecknade kollektivavtalen har ett antal digitala avtalskonferenser genomförts för privat sektor. Logga in som förtroendevald för att se de inspelade konferenserna och få tillgång till allt material.

Material för förtroendevalda

Korttidsarbete med statligt stöd

Med anledning av den allvarliga situation som till följd av coronapandemin har uppstått på den svenska arbetsmarknaden, har en överenskommelse träffats om korttidsarbete.Karensdag blir karensavdrag

Riksdagen har sagt ja till regeringens förslag att karensdagen ska ersättas av ett karensavdrag. Förändringen träder i kraft den 1 januari. Avdraget motsvarar i princip karensdagen beloppmässigt och uppgår till 20 procent av en genomsnittlig veckoersättning av sjuklön.

Kontakt

Branschansvarig ombudsman:
Martina Franke

 

Kontakt via e-post: forhandling@sverigesingenjorer.se

Senast uppdaterad 2021-08-11
Till toppen