Innovations- och kemiarbetsgivarna

Bland de anslutna företagen finns Pfizer, AstraZeneca och Akzo Nobel, Nouryon, Perstorp med flera.

Karensdag blir karensavdrag

Riksdagen har sagt ja till regeringens förslag att karensdagen ska ersättas av ett karensavdrag. Förändringen träder i kraft den 1 januari. Avdraget motsvarar i princip karensdagen beloppmässigt och uppgår till 20 procent av en genomsnittlig veckoersättning av sjuklön.

Avtalsperiod 2017-04-01 - 2020-03-31

Kontakt

Branschansvarig ombudsman:
Rickard Levin

 

Kontakt via e-post: forhandling@sverigesingenjorer.se

Senast uppdaterad 2019-04-04