Innovationsföretagen

Avtalet med Innovationsföretagen omfattar cirka 8 600 medlemmar.

Bland de anslutna företagen finns till exempel Sweco, WSP, Ramböll, Tyréns och Semcon

Avtalsperiod 2017-04-01 - 2020-03-31

Kontakt

Branschansvarig ombudsman:
Frida Elfving

Biträdande: 
Ellen Skogens

Kontakt via e-post: forhandling@sverigesingenjorer.se

Senast uppdaterad 2019-04-04