Innovationsföretagen

Avtalet med Innovationsföretagen omfattar cirka 8 600 medlemmar.

Bland de anslutna företagen finns till exempel Sweco, WSP, Ramböll, Tyréns och Semcon.

 

Förlängning av kollektivavtal

Här hittar du protokoll avseende förlängning av kollektivavtal. Avtalet förlängs till den 31 oktober 2020.

Avtal om korttidsarbete med statligt stöd

Med anledning av den allvarliga situation som till följd av coronapandemin har uppstått på den svenska arbetsmarknaden, har en överenskommelse träffats om korttidsarbete.

Avtalsperiod 2017-04-01 - 2020-03-31

Kontakt

Branschansvarig ombudsman:
Frida Elfving

Biträdande: 
Ellen Skogens

Kontakt via e-post: forhandling@sverigesingenjorer.se

Senast uppdaterad 2020-05-19