Innovationsföretagen

Avtalet med Innovationsföretagen omfattar cirka 8 600 medlemmar.

Bland de anslutna företagen finns till exempel Sweco, WSP, Ramböll, Tyréns och Semcon.

 

Avtalsperiod 1 november 2020 – 31 mars 2023

 • Lönerevisioner
  Lönerevision sker 1 november 2020 och 1 april 2022.
 • Avsättning till flexpension
  0,3 % den 1 november 2020 och 0,4 % den 1 april 2022. Den sammanlagda avsättningen efter avtalsperioden kommer att vara 1,1 % av lönen.
 • Föräldralediga
  I löneavtalet tillförs en skrivning som tydliggör arbetsgivarens ansvar för föräldralediga som återgår i tjänst.
 • Arbetstid
  Tydliggörande att bortavtalad övertidsersättning inte innebär ett utökat ordinarie arbetstidsmått.
 • Åldersbestämmelser - uppsägning
  Rätt att kvarstå i anställningen till 68 år, och till 69 år från 2023.
 • Åldersbestämmelser – rätt till sjuklön
  Möjligheten att vid anställningens ingående kunna avtala bort rätten till sjuklön efter dag 14 ändras från 60 till 68 år (69 år från 2023).

Utförligare information om förändringarna finns i dokumentet Innovationsföretagen förändringar i avtalet 2020 under rubriken Avtalsdokument nedan.

Det slutgiltiga avtalsdokumentet publiceras inom kort.

Korttidsarbete med statligt stöd

Med anledning av den allvarliga situation som till följd av coronapandemin har uppstått på den svenska arbetsmarknaden, har en överenskommelse träffats om korttidsarbete.

Avtal finns under rubriken Avtalsdokument nedan.

Kontakt

Branschansvarig ombudsman: Anders Brandt

Biträdande: Maria Olwaeus

Kontakt via e-post: forhandling@sverigesingenjorer.se

Senast uppdaterad 2020-12-01
Till toppen