Folksam KFO

Avtalet är ett tillsvidareavtal och förlängs automatiskt med ett år i taget om det inte sägs upp.

Kontakt

Branschansvarig ombudsman:
Björn Rodriguez

Senast uppdaterad 2020-10-01