Arbetsgivarföreningen KFO

Arbetsgivareföreningen KFO ansluter kooperativa företag, ideella organisationer och folkrörelser.

Sveriges Ingenjörer följer Unionens avtal med KFO för allmänna anställningsvillkor när det gäller ideella organisationer och tjänsteföretag. Detta framgår också av förhandlingsprotokoll.

Det löneavtal som Sveriges Ingenjörer tecknar för industriföretagen gäller även för ideella organisationer och tjänsteföretag.

Förlängning av kollektivavtal

Här hittar du protokoll avseende förlängning av kollektivavtal. Avtalet förlängs till 31 oktober 2020.

Korttidsarbete med statligt stöd

Med anledning av den allvarliga situation som till följd av coronapandemin har uppstått på den svenska arbetsmarknaden, har en överenskommelse träffats om korttidsarbete.

Avtal finns under rubriken Avtalsdokument nedan.

Karensdag blir karensavdrag

Riksdagen har sagt ja till regeringens förslag att karensdagen ska ersättas av ett karensavdrag. Förändringen träder i kraft den 1 januari. Avdraget motsvarar i princip karensdagen beloppmässigt och uppgår till 20 procent av en genomsnittlig veckoersättning av sjuklön.

Avtalsperiod - 2017-04-01 - 2020-03-31

Du hittar avtalsdokumenten nedan.

Kontakt

Branschansvarig ombudsman för Industriavtalet:
Helene Rydling

Kontakt via e-post: forhandling@sverigesingenjorer.se

Senast uppdaterad 2020-05-20