Arbetsgivarföreningen KFO

Arbetsgivareföreningen KFO ansluter kooperativa företag, ideella organisationer och folkrörelser.

Sveriges Ingenjörer följer Unionens avtal med KFO för allmänna anställningsvillkor när det gäller ideella organisationer och tjänsteföretag. Detta framgår också av förhandlingsprotokoll.

Det löneavtal som Sveriges Ingenjörer tecknar för industriföretagen gäller även för ideella organisationer och tjänsteföretag.

Karensdag blir karensavdrag

Riksdagen har sagt ja till regeringens förslag att karensdagen ska ersättas av ett karensavdrag. Förändringen träder i kraft den 1 januari. Avdraget motsvarar i princip karensdagen beloppmässigt och uppgår till 20 procent av en genomsnittlig veckoersättning av sjuklön.

Avtalsperiod - 2017-04-01 - 2020-03-31

Industriföretag m fl

Ideella organisationer

Tjänsteföretagen

Kontakt

Branschansvarig ombudsman för Industriavtalet:
Helene Rydling

Branschansvarig ombudsman för Folksam:
Marie From

Kontakt via e-post: forhandling@sverigesingenjorer.se

Senast uppdaterad 2019-04-04