Kommunikation

Bransch Kommunikation inom Almega Tjänsteförbunden omfattar drygt 3 000 akademiker inom Postenkoncernen och andra företag.

Prolongering av mellanvarande kollektivavtal 2020-08-01 - 2020-12-31

Korttidsarbete med statligt stöd

Med anledning av den allvarliga situation som till följd av coronapandemin har uppstått på den svenska arbetsmarknaden, har en överenskommelse träffats om korttidsarbete.

Avtal finns under rubriken Avtalsdokument nedan.

Karensdag blir karensavdrag

Karensdagen vid sjukdom har ersatts av ett karensavdrag. Förändringen trädde i kraft den 1 januari 2019. Avdraget motsvarar i princip karensdagen beloppmässigt och uppgår till 20 procent av en genomsnittlig veckoersättning av sjuklön.

Avtalsperiod 2017-08-01 - 2020-07-30

Du hittar avtalsdokumenten nedan. 

Aktuellt

Medlemmar under 25 år inom bl.a Post Nord, Swedavia får inbetald flexpension.

– Avtalet är unikt då detta är ett av tre avtal om flexpension på arbetsmarknaden som även omfattar anställda mellan 18-24 år. På övrig arbetsmarknad måste du ha fyllt 25 år för att få del av denna förstärkning av tjänstepensionen, säger Mats Rosén förhandlare på Sveriges Ingenjörer.

Avtalet som nu tecknats innebär att de akademikermedlemmar inom dessa områden som är 18-24 år kompenseras, även retroaktivt. Då det ursprungliga avtalet om flexpension gäller från november 2017 kommer medlemmarna få 0,4% av lönesumman från det datumet. När medlemmen sedan fyller 25 år utgör denna summa en startpremie vid inträdet i ITP. 

Följande avtal omfattas också 

Järnvägsinfrastruktur

Spårtrafik

Kontakt

Branschansvarig ombudsman:
Mats Rosén

Senast uppdaterad 2019-04-04