Kompetensföretagen (f.d. Bemanningsföretagen)

Bemanningsföretagen har bytt namn till Kompetensföretagen. Kompetensföretagen företräder över 600 företag som inom rekrytering, omställning, bemanning, entreprenader, MSP-företag andra HR-tjänster.

Medlemsföretagen arbetar med personaluthyrning, personalentreprenader, rekrytering och outplacement.

Avtalsområdet ingår i AHT, Akademiker inom Handel och Tjänster. För att läsa mer om AHT-samarbetet, se akademikerforbunden.se.

Korttidsarbete med statligt stöd

Med anledning av den allvarliga situation som till följd av coronapandemin har uppstått på den svenska arbetsmarknaden, har en överenskommelse träffats om korttidsarbete.

Avtal finns under rubriken Avtalsdokument nedan.

Karensdag blir karensavdrag

Riksdagen har sagt ja till regeringens förslag att karensdagen ska ersättas av ett karensavdrag. Förändringen träder i kraft den 1 januari. Avdraget motsvarar i princip karensdagen beloppmässigt och uppgår till 20 procent av en genomsnittlig veckoersättning av sjuklön.

Avtalsperiod 2017-05-01 - 2020-04-30

Du hittar avtalsdokumenten nedan. 

Kontakt

Branschansvarig ombudsman:
Marie From

Kontakt via e-post: forhandling@sverigesingenjorer.se

Senast uppdaterad 2019-04-04