Kompetensföretagen (f.d. Bemanningsföretagen)

Nu byter Bemanningsföretagen namn till Kompetensföretagen. Kompetensföretagen företräder över 600 företag som inom rekrytering, omställning, bemanning, entreprenader, MSP-företag andra HR-tjänster.

Medlemsföretagen arbetar med personaluthyrning, personalentreprenader, rekrytering och outplacement.

Avtalsområdet ingår i AHT, Akademikerna inom Handel och Tjänster.

För att läsa mer om AHT-samarbetet och mer avtalsinformation gå till akademikerforbunden.se.

Karensdag blir karensavdrag

Riksdagen har sagt ja till regeringens förslag att karensdagen ska ersättas av ett karensavdrag. Förändringen träder i kraft den 1 januari. Avdraget motsvarar i princip karensdagen beloppmässigt och uppgår till 20 procent av en genomsnittlig veckoersättning av sjuklön.

Avtalsperiod 2017-05-01 - 2020-04-30

Kontakt

Branschansvarig ombudsman:
Marie From

Kontakt via e-post: forhandling@sverigesingenjorer.se

Senast uppdaterad 2019-04-04