Kompetensföretagen

Avtalet med Kompetensföretagen omfattar cirka 5000 medlemmar. Medlemsföretagen arbetar med personaluthyrning, personalentreprenader, rekrytering och outplacement.

Bland de anslutna företagen finns till exempel Manpower, Randstad, Academic work, Adecco och Poolia.

Avtalsområdet ingår i AHT, Akademiker inom Handel och Tjänster. För att läsa mer om AHT-samarbetet, se akademikerforbunden.se.

Avtalsperiod 1 december 2020 – 30 april 2023

 • Lönerevisioner och ” stupstock”
  Lönerevision sker 1 december 2020 och 1 maj 2022. Om det inte går att enas om nivån för löneökningar gäller det centrala avtalsvärdet med 2,9 % från 1 december 2020 och 1,8 % från den 1 maj 2022.
 • Avsättning till flexpension
  0,3 % den 1 december 2020 och 0,4 % den 1 maj 2022. Den sammanlagda avsättningen efter avtalsperioden kommer att vara 1,1 % av lönen.
 • Åldersbestämmelser - uppsägning
  Rätt att kvarstå i anställningen till 68 år, och till 69 år från 2023.
 • Åldersbestämmelser – rätt till sjuklön
  Möjligheten att vid anställningens ingående kunna avtala bort rätten till sjuklön efter dag 14 ändras från 60 till 68 år (69 år från 2023).

Utförligare information om förändringarna finns i dokumentet Kompetensföretagen förändringar i avtalet 2020 under rubriken Avtalsdokument nedan.

Det slutgiltiga avtalsdokumentet publiceras inom kort.

Korttidsarbete med statligt stöd

Med anledning av den allvarliga situation som till följd av coronapandemin har uppstått på den svenska arbetsmarknaden, har en överenskommelse träffats om korttidsarbete.

Avtal finns under rubriken Avtalsdokument nedan.

Karensdag blir karensavdrag

Riksdagen har sagt ja till regeringens förslag att karensdagen ska ersättas av ett karensavdrag. Förändringen träder i kraft den 1 januari. Avdraget motsvarar i princip karensdagen beloppmässigt och uppgår till 20 procent av en genomsnittlig veckoersättning av sjuklön.

Kontakt

Branschansvarig ombudsman:
Marie From

Kontakt via e-post: forhandling@sverigesingenjorer.se

Senast uppdaterad 2020-12-18