Livsmedelsföretagen, LI

Bland de anslutna företagen finns Arla Foods, Carlsberg, Kraft Foods, Procordia Foods och Swedish Meats.

Karensdag blir karensavdrag

Riksdagen har sagt ja till regeringens förslag att karensdagen ska ersättas av ett karensavdrag. Förändringen träder i kraft den 1 januari 2019. Avdraget motsvarar i princip karensdagen beloppmässigt och uppgår till 20 procent av en genomsnittlig veckoersättning av sjuklön.

Avtalsperiod 2017-04-01 - 2020-03-31

Kontakt

Branschansvarig ombudsman:
Hanna Hagelin

Kontakt via e-post: forhandling@sverigesingenjorer.se

Senast uppdaterad 2019-04-04