Samhallförbundet

Medlem i KFO sedan 1 januari 2019. Samhallkoncernen producerar både varor och tjänster inom ett flertal områden.

Avtalsperiod 2017-04-01 - 2020-03-31

Du hittar avtalsdokumenten nedan. 

Kontakt

Kontaktförbund:

Akademikerförbundet SSR

Kontakt via e-post: forhandling@sverigesingenjorer.se

Senast uppdaterad 2019-04-04