Skogsindustrierna

Två olika branschområden, med separata avtal: Massa- och pappersindustrin respektive Sågverksindustrin.

Bland företagen som är anslutna till Skogsindustrierna finns Innventia, BillerudKorsnäs, Stora Enso och Holmen.

 

Avtalssamlingen i länken nedan innehåller regler som endast gäller tjänstemännen inom avtalsområdet

Karensdag blir karensavdrag

Riksdagen har sagt ja till regeringens förslag att karensdagen ska ersättas av ett karensavdrag. Förändringen träder i kraft den 1 januari. Avdraget motsvarar i princip karensdagen beloppmässigt och uppgår till 20 procent av en genomsnittlig veckoersättning av sjuklön.

Avtalsperiod 2017-04-01 - 2020-03-31

Massa och papper

Sågverk

Industrisirius

Sirius är ett samarbete mellan arbetsgivarorganisationen Industriarbetsgivarna och fackförbunden Svenska Pappersindustriarbetareförbundet (Pappers), Ledarna, Sveriges Ingenjörer och Unionen.
Sirius är parternas gemensamma forum för samverkan inom massa- och pappersindustrin.
Här kan du läsa mer

 

Tidningen Sirius

Här kan du läsa mer om tidningen Sirius och prenumerera på den.
Tidningen Sirius

Stiftelsen Centralfonden

Stiftelsen Centralfonden verkar för ett hållbart arbetsliv för anställda inom skogsbruk och skogsindustri.
Fokus ligger på rehabilitering och friskvård.
Det finns möjlighet att ansöka om stöd och man kan läsa mera om detta lokalt här:
Centralfonden

Kontakt

Branschansvarig ombudsman:
Mikael Brandt

Kontakt via e-post: forhandling@sverigesingenjorer.se

Senast uppdaterad 2019-04-04