Spel, Internationella kasinon

Avtal om korttidsarbete med statligt stöd

Med anledning av den allvarliga situation som till följd av coronapandemin har uppstått på den svenska arbetsmarknaden, har en överenskommelse träffats om korttidsarbete.

Avtalsperiod 2017-07-01 - 2020-06-30

Kontakt

Branschansvarig ombudsman: Björn Rodriguez

Kontakt via e-post: forhandling@sverigesingenjorer.se

Senast uppdaterad 2019-04-04