Stål och Metallindustrin

Stål och Metall industrin är ett branschområde inom Industriarbetsgivarna.

Stål och Metall industrin är ett branschområde inom industriarbetsgivarna.

Bland de anslutna företagen finns Sandvik, SSAB och Outokumpu.

Avtalsperiod 1 november 2020 – 31 mars 2023

Förändringar i avtalet:

 • Lönerevisioner
  Lönerevision sker 1 november 2020 och 1 april 2022 med pott 2,3% resp 1,7% plus löneöversyn som beräknas ge minst 0,5% vid respektive revision.
 • Avsättning till deltidspension
  0,4 % den 1 november 2020. Den sammanlagda avsättningen under avtalsperioden är 1,7% av lönen.
 • Åldersbestämmelser - uppsägning
  Rätt att kvarstå i anställningen till 68 år och en skriftlig underrättelse lämnas minst 2 månader innan anställningen ska upphöra.
 • Föräldralön – ny kvalifikationsregel
  En föräldraledig tjänsteman har rätt till föräldralön från arbetsgivaren om denne har varit anställd hos arbetsgivaren under minst ett år i följd.

Utförligare information om förändringarna finns i dokumentet Stål och Metall förändringar i avtalet 2020 under rubriken Avtalsdokument nedan.

Det slutgiltiga avtalsdokumentet publiceras inom kort.

För förtroendevalda

Med anledning av de nytecknade kollektivavtalen har ett antal digitala avtalskonferenser genomförts för privat sektor. Logga in som förtroendevald för att se de inspelade konferenserna och få tillgång till allt material.

Material för förtroendevalda

Karensdag blir karensavdrag

Riksdagen har sagt ja till regeringens förslag att karensdagen ska ersättas av ett karensavdrag. Förändringen träder i kraft den 1 januari. Avdraget motsvarar i princip karensdagen beloppmässigt och uppgår till 20 procent av en genomsnittlig veckoersättning av sjuklön.

Kontakt

Branschansvarig ombudsman:
Uno Borg

Biträdande ansvarig ombudsman:

Martina Franke

 

Kontakt via e-post: forhandling@sverigesingenjorer.se

Senast uppdaterad 2021-08-11
Till toppen