Stål- och Metallförbundet, SMF

SMF är en av tre arbetsgivarorganisationer i Metallgruppen inom Svenskt Näringsliv.

Avtalet med SMF är inte uppdelat i branschområden. Samma avtal gäller för samtliga medlemmar som arbetar på företag anslutna till SMF.

Bland de anslutna företagen finns Sandvik, SSAB och Outokumpu.

Karensdag blir karensavdrag

Riksdagen har sagt ja till regeringens förslag att karensdagen ska ersättas av ett karensavdrag. Förändringen träder i kraft den 1 januari. Avdraget motsvarar i princip karensdagen beloppmässigt och uppgår till 20 procent av en genomsnittlig veckoersättning av sjuklön.

Avtalsperiod 2017-04-01 - 2020-03-31

Kontakt

Branschansvarig ombudsman:
Uno Borg

Kontakt via e-post: forhandling@sverigesingenjorer.se

Senast uppdaterad 2019-04-04