SVEMEK

Branschen präglas av många småföretag.

Bland de anslutna företagen finns bland annat EAB AB, ÅNI Mekaniska AB och Skandinaviska Byggelement.

Karensdag blir karensavdrag

Riksdagen har sagt ja till regeringens förslag att karensdagen ska ersättas av ett karensavdrag. Förändringen träder i kraft den 1 januari. Avdraget motsvarar i princip karensdagen beloppmässigt och uppgår till 20 procent av en genomsnittlig veckoersättning av sjuklön.

Avtalsperiod 2017-06-01 - 2020-05-31

Kontakt

Branschansvarig ombudsman:
Uno Borg

Kontakt via e-post: forhandling@sverigesingenjorer.se

Senast uppdaterad 2019-04-04