SVEMEK

SVEMEK är ett branschområde inom Industriarbetsgivarna. Branschen präglas av många småföretag, industriarbetsgivare.

Bland de anslutna företagen finns bland annat EAB AB, ÅNI Mekaniska AB och Skandinaviska Byggelement.

Avtalsperiod 1 November 2020 – 31 mars 2023

Förändringar i avtalet:

 • Löneavtal 1 januari 2021 -31 mars 2023
  Lönerevision sker 1 Januari 2021 och 1 april 2022 med pott 2,0% resp 1,7% plus löneöversyn som beräknas ge minst 0,5% vid respektive revision.
 • Avsättning till deltidspension
  0,4 % från den 1 januari 2021. Den sammanlagda avsättningen under avtalsperioden är 1,7% av lönen.
 • Åldersbestämmelser - uppsägning
  Rätt att kvarstå i anställningen till 68 år och en skriftlig underrättelse lämnas minst 2 månader innan anställningen ska upphöra.
 • Föräldralön – ny kvalifikationsregel
  En föräldraledig tjänsteman har rätt till föräldralön från arbetsgivaren om denne har varit anställd hos arbetsgivaren under minst ett år i följd.

Utförligare information om förändringarna finns i dokumentet SVEMEK förändringar i avtalet 2020 under rubriken Avtalsdokument nedan.

Det slutgiltiga avtalsdokumentet publiceras inom kort.

För förtroendevalda

Med anledning av de nytecknade kollektivavtalen har ett antal digitala avtalskonferenser genomförts för privat sektor. Logga in som förtroendevald för att se de inspelade konferenserna och få tillgång till allt material.

Material för förtroendevalda

Korttidsarbete med statligt stöd

Med anledning av den allvarliga situation som till följd av coronapandemin har uppstått på den svenska arbetsmarknaden, har en överenskommelse träffats om korttidsarbete.Karensdag blir karensavdrag

Riksdagen har sagt ja till regeringens förslag att karensdagen ska ersättas av ett karensavdrag. Förändringen träder i kraft den 1 januari. Avdraget motsvarar i princip karensdagen beloppmässigt och uppgår till 20 procent av en genomsnittlig veckoersättning av sjuklön.

Kontakt

Branschansvarig ombudsman:
Uno Borg

Biträdande ansvarig ombudsman:

Martina Franke

Kontakt via e-post: forhandling@sverigesingenjorer.se

Senast uppdaterad 2020-11-25
Till toppen