Svensk Handel

Bransch- och arbetsgivarorganisation för företag inom handel. Bland de anslutna företagen finns exempelvis Beijer Electronics, Ica och Ikea.

Avtalsområdet ingår i AHT, Akademiker inom Handel och Tjänster. För att läsa mer om AHT-samarbetet, se akademikerforbunden.se.

Avtal om korttidsarbete med statligt stöd

Med anledning av den allvarliga situation som till följd av coronapandemin har uppstått på den svenska arbetsmarknaden, har en överenskommelse träffats om korttidsarbete.

Avtalsperiod 2017-05-01 - 2020-04-30

Kontakt

Kontaktförbund för detta avtal är Akavia.

Biträdande kontaktförbund: Sveriges Ingenjörer 

Branschansvarig ombudsman: Ellen Skogens

Senast uppdaterad 2019-04-04