Svensk Handel

Bransch- och arbetsgivarorganisation för företag inom handel. Bland de anslutna företagen finns exempelvis Beijer Electronics, Ica och Ikea.

Avtalsområdet ingår i AHT, Akademiker inom Handel och Tjänster. För att läsa mer om AHT-samarbetet, se akademikerforbunden.se.

Avtalsperiod 2017-05-01 - 2020-04-30

Kontakt

Kontaktförbund för detta avtal är Akavia.

Biträdande kontaktförbund: Sveriges Ingenjörer 

Branschansvarig ombudsman: Ellen Skogens

Senast uppdaterad 2019-04-04