Svensk Handel

Bransch- och arbetsgivarorganisation för företag inom handel. Bland de anslutna företagen finns exempelvis Beijer Electronics, Ica och Ikea.

Avtalsområdet ingår i AHT, Akademiker inom Handel och Tjänster. För att läsa mer om AHT-samarbetet, se akademikerforbunden.se.

Avtalsperiod 1 december  2020 – 30  april 2023

 • Lönerevisioner och ”stupstock”
  1 december  2020 och 1 maj  2022. Om de centrala parterna inte kan enas gäller det centrala avtalsvärdet för löneökningar med 2,8 % från den 1 december 2020 och 2,2 % från den 1 maj 2022.
 • Avsättning till deltidspension
  0,4 % den 1 december 2020. Den sammanlagda avsättningen för deltidspensionspremier kommer efter avtalsperioden att vara 1,1 %.
 • Åldersbestämmelser – avslut av anställningen
  Regeln om en månads uppsägningstid för den som fyllt 67 år är borttagen. Åldersgränsen för att kvarstå i tjänst höjs till 68 år och 2023 till 69 år och ett underrättelseförfarande införs för avslut av anställningen.
 • Åldersbestämmelser - rätt till sjuklön
  Tjänsteman som har fyllt 65 år (ITP:s pensionsålder) har numera rätt till sjuklön från dag 15.

Utförligare information om förändringarna finns i dokumentet Svensk Handel förändringar i avtalet 2020 under rubriken Avtalsdokument nedan.

Det slutgiltiga avtalsdokumentet publiceras inom kort.

Korttidsarbete med statligt stöd

Med anledning av den allvarliga situation som till följd av coronapandemin har uppstått på den svenska arbetsmarknaden, har en överenskommelse träffats om korttidsarbete.Kontakt

Kontaktförbund för detta avtal är Akavia.

Biträdande kontaktförbund: Sveriges Ingenjörer 

Branschansvarig ombudsman: Maria Olwaeus

Senast uppdaterad 2020-12-17
Till toppen