Svenska kyrkan

 

 

Karensdag blir karensavdrag

Den 1 januari 2019 trädde regler om ett karensavdrag som ersätter karensdagen i sjuklönelagen i kraft. Läs om ändringar i kollektivavtalet avseende karensavdraget.

Avtalsperiod 2017-04-01 - 2020-03-31

Du hittar avtalsdokumenten nedan.

Kontakt

Branschansvarig ombudsman:
Johnny Cvetkovski

Kontakt via e-post: forhandling@sverigesingenjorer.se

Senast uppdaterad 2019-04-03