Teknikarbetsgivarna, TAG Teknikföretagen

Teknikföretagen är arbetsgivarorganisationen för mer än 3 400 teknikföretag med totalt cirka 300 000 anställda. Inom Teknikföretagen är det Teknikarbetsgivarna som tecknar kollektivavtalen.

Avtalen med TAG är inte uppdelade i branschområden. Samma avtal gäller för samtliga medlemmar som arbetar på företag anslutna till TAG.

Bland de anslutna företagen finns ABB, AlfaLaval, Atlas Copco, Ericsson, SAAB och Volvo.

Avtal om korttidsarbete med statligt stöd

Med anledning av den allvarliga situation som till följd av coronapandemin har uppstått på den svenska arbetsmarknaden, har en överenskommelse träffats om korttidsarbete.

Karensdag blir karensavdrag

Riksdagen har sagt ja till regeringens förslag att karensdagen ska ersättas av ett karensavdrag. Förändringen träder i kraft den 1 januari 2019. Avdraget motsvarar i princip karensdagen beloppmässigt och uppgår till 20 procent av en genomsnittlig veckoersättning av sjuklön.

Löneprocessen

Här hittar du information om löneavtalet för Teknikarbetsgivarna. Ladda ner dokumentet om löneprocessen för att hitta avtalstexten med kommentarer, löneprinciperna och länkar till annan användbar information. Materialet är sammanställt för att underlätta för dig som är förtroendevald och ska delta i de lokala löneförhandlingarna.

I filmen med Sveriges Ingenjörers ombundman Pia Bäckström får du också information om löneavtalet och den lokala löneprocessen. Länkar till fler filmer med tips och information hittar du i högerspalten.

Avtalsperiod 2017-04-01 - 2020-03-02

Kontakt

Branschansvarig ombudsman:
Anders Boström

Biträdande avtalsansvarig ombudsman:
Christoffer Sörman

Senast uppdaterad 2019-04-23