Teknikarbetsgivarna, TAG Teknikföretagen

Teknikföretagen är arbetsgivarorganisationen för mer än 3 400 teknikföretag med totalt cirka 300 000 anställda. Inom Teknikföretagen är det Teknikarbetsgivarna som tecknar kollektivavtalen.

Kollektivavtalet gäller för alla anställda. De centrala avtalen kan kompletteras med lokala avtal.

Bland de anslutna företagen till teknikavtalet finns ABB, AlfaLaval, Atlas Copco, Ericsson, SAAB och Volvo.

Förändringar i avtalet 2020

 • Avtalsperiod 1 november 2020 – 31 mars 2023
 • Lönerevisioner och ”stupstock”
  1 november 2020 med 2,8 % och 1 april 2022 med 2,2 %, om ni inte kommer överens om annat lokalt.
 • Avsättning till deltidspension
  0,4 % den 1 november 2020. Den sammanlagda avsättningen under avtalsperioden är 1,7 % av lönen.
 • Åldersbestämmelser - deltidspension
  Höjs från 60 år till den månad när tjänsteman fyller 61 år.
 • Åldersbestämmelser - uppsägning
  Vid fyllda 65 år med mer än 4 års anställningstid är uppsägningstiden 3 månader.
 • Åldersbestämmelser - rätt till sjuklön
  Vid fyllda 65 år (ITP:s pensionsålder) har numera rätt till sjuklön från dag 15.

Utförligare information om förändringarna i avtalet finns i dokumentet Teknikavtalet förändringar 2020 under rubriken Avtalsdokument nedan.

Det slutgiltiga avtalsdokumentet publiceras inom kort.

För förtroendevalda

Med anledning av de nytecknade kollektivavtalen har ett antal digitala avtalskonferenser genomförts för privat sektor. Logga in som förtroendevald för att se de inspelade konferenserna och få tillgång till allt material.

Material för förtroendevalda

Korttidsarbete med statligt stöd

Med anledning av den allvarliga situation som till följd av coronapandemin har uppstått på den svenska arbetsmarknaden, har en överenskommelse träffats om korttidsarbete.

Avtal finns under rubriken Avtalsdokument nedan.

Kontakt

Branschansvarig ombudsman:
Anders Boström

Biträdande avtalsansvarig ombudsman:
Christoffer Sörman

Senast uppdaterad 2020-11-25