TEKO-industrierna

Företag inom textil- och konfektionsbranschen.

Avtalen med TEKO-industrierna är inte uppdelade i branschområden. Samma avtal gäller för samtliga medlemmar som arbetar på de anslutna företagen.

Bland de anslutna företagen finns SCA Hygiene Products, Albany Nordiskafilt och Voith Fabrics.

Avtal om korttidsarbete med statligt stöd

Med anledning av den allvarliga situation som till följd av coronapandemin har uppstått på den svenska arbetsmarknaden, har en överenskommelse träffats om korttidsarbete.

Karensdag blir karensavdrag

Riksdagen har sagt ja till regeringens förslag att karensdagen ska ersättas av ett karensavdrag. Förändringen träder i kraft den 1 januari. Avdraget motsvarar i princip karensdagen beloppmässigt och uppgår till 20 procent av en genomsnittlig veckoersättning av sjuklön.

Avtalsperiod 2017-04-01 - 2020-03-31

Kontakt

Branschansvarig ombudsman:
Christoffer Sörman

Kontakt via e-post: forhandling@sverigesingenjorer.se

Senast uppdaterad 2019-04-04