TEKO-industrierna

Företag inom textil- och konfektionsbranschen.

Avtalen med TEKO-industrierna är inte uppdelade i branschområden. Samma avtal gäller för samtliga medlemmar som arbetar på de anslutna företagen.

Bland de anslutna företagen finns SCA Hygiene Products, Albany Nordiskafilt och Voith Fabrics.

Avtalsperiod 1 november 2020 – 31 mars 2023

Förändringar i avtalet:

 • Lönerevision och löneöversyn
  Lönerevision sker 1 november 2020 och 1 april 2022. En lönepott om 2,3 % bildas för 1 november 2020 och 1,7 % 1 april 2022. Löneöversynen beräknas ge minst 1,0 % under avtalsperioden.
 • Avsättning till deltidspension
  0,4 % den 1 november 2020. Den sammanlagda avsättningen under avtalsperioden är 1,7% av lönen.
 • Åldersbestämmelser – deltidspension
  Åldern för att prövas för att gå ner i deltid i pensioneringssyfte höjs från 60 år till den månad tjänsteman fyller 61 år.
 • Åldersbestämmelser – rätt till sjuklön
  Tjänsteman som har fyllt 65 år (ITP:s pensionsålder) har numera rätt till sjuklön från dag 15.
 • Åldersbestämmelser - uppsägning
  Rätt att kvarstå i anställningen till 68 år och en skriftlig underrättelse lämnas minst 2 månader innan anställningen ska upphöra.

Utförligare information om förändringarna finns i dokumentet TEKO förändringar i avtalet 2020 under rubriken Avtalsdokument nedan.

Det slutgiltiga avtalsdokumentet publiceras inom kort.

För förtroendevalda

Med anledning av de nytecknade kollektivavtalen har ett antal digitala avtalskonferenser genomförts för privat sektor. Logga in som förtroendevald för att se de inspelade konferenserna och få tillgång till allt material.

Material för förtroendevalda

Korttidsarbete med statligt stöd

Med anledning av den allvarliga situation som till följd av coronapandemin har uppstått på den svenska arbetsmarknaden, har en överenskommelse träffats om korttidsarbete.

Avtal finns under rubriken Avtalsdokument nedan.

Karensdag blir karensavdrag

Riksdagen har sagt ja till regeringens förslag att karensdagen ska ersättas av ett karensavdrag. Förändringen träder i kraft den 1 januari 2019. Avdraget motsvarar i princip karensdagen beloppmässigt och uppgår till 20 procent av en genomsnittlig veckoersättning av sjuklön.

Kontakt

Branschansvarig ombudsman:
Maria Calme

Kontakt via e-post: forhandling@sverigesingenjorer.se

Senast uppdaterad 2020-11-11
Till toppen