Järnvägsinfrastruktur

Avtalsperiod 2017-05-01 - 2020-04-30

Du hittar avtalsdokumenten nedan. 

Aktuellt

Medlemmar under 25 år inom bl a Post Nord, Swedavia får inbetald flexpension.

– Avtalet är unikt då detta är ett av tre avtal om flexpension på arbetsmarknaden som även omfattar anställda mellan 18-24 år. På övrig arbetsmarknad måste du ha fyllt 25 år för att få del av denna förstärkning av tjänstepensionen, säger Mats Rosén förhandlare på Sveriges Ingenjörer.

Avtalet som nu tecknats innebär att de akademikermedlemmar inom dessa områden som är 18-24 år kompenseras, även retroaktivt. Då det ursprungliga avtalet om flexpension gäller från november 2017 kommer medlemmarna få 0,4% av lönesumman från det datumet. När medlemmen sedan fyller 25 år utgör denna summa en startpremie vid inträdet i ITP. 

Följande avtal omfattas också:

Kommunikation

Spårtrafik

Avtalsdokument

Kontakt

Branschasnvarig ombudsman: Helene Rydling

Kontakt via e-post: forhandling@sverigesingenjorer.se

Senast uppdaterad 2019-04-04