Tjänsteföretagen/Revisions- och konsultföretagen

Avtalsområdet ingår i AHT, Akademikerna inom Handel och Tjänster.

För att läsa mer om AHT-samarbetet och mer avtalsinformation gå till akademikerforbunden.se.

Avtalsperiod 2017-01-01 - 2020-12-31

Kontakt

Kontaktförbund för detta avtal är Civilekonomerna.

Senast uppdaterad 2019-04-04