TMF - Trä- och Möbelföretagen

TMF är en bransch- och arbetsgivarorganisation bildad av de tidigare organisationerna Träindustriförbundet, Träindustrins Allmänna Grupp, Stoppmöbelförbundet och Svenska Träskivor.

Avtal om korttidsarbete med statligt stöd

Med anledning av den allvarliga situation som till följd av coronapandemin har uppstått på den svenska arbetsmarknaden, har en överenskommelse träffats om korttidsarbete.

Karensdag blir karensavdrag

Riksdagen har sagt ja till regeringens förslag att karensdagen ska ersättas av ett karensavdrag. Förändringen träder i kraft den 1 januari 2019. Avdraget motsvarar i princip karensdagen beloppmässigt och uppgår till 20 procent av en genomsnittlig veckoersättning av sjuklön.

Avtalperiod 2017-04-01 - 2020-03-31

Stoppmöbler

Träindustrin

Kontakt

Två branschområden:
Stoppmöbelindustrin och Träindustrin

Branschansvarig ombudsman Markus Evers

Kontakt via e-post: forhandling@sverigesingenjorer.se

Senast uppdaterad 2019-04-04