TMF - Trä- och Möbelföretagen

TMF är en bransch- och arbetsgivarorganisation bildad av de tidigare organisationerna Träindustriförbundet, Träindustrins Allmänna Grupp, Stoppmöbelförbundet och Svenska Träskivor.

Karensdag blir karensavdrag

Riksdagen har sagt ja till regeringens förslag att karensdagen ska ersättas av ett karensavdrag. Förändringen träder i kraft den 1 januari 2019. Avdraget motsvarar i princip karensdagen beloppmässigt och uppgår till 20 procent av en genomsnittlig veckoersättning av sjuklön.

Avtalperiod 2017-04-01 - 2020-03-31

Stoppmöbler

Träindustrin

Kontakt

Två branschområden:
Stoppmöbelindustrin och Träindustrin

Branschansvarig ombudsman:
Martina Forsgren

Kontakt via e-post: forhandling@sverigesingenjorer.se

Senast uppdaterad 2019-04-04