Utveckling och Tjänster

I Almega Tjänsteförbunden Utveckling och Tjänster ingår Provning, Forskning och Utveckling, Tjänster & Service samt Tjänsteföretag.

Bland de anslutna företagen finns Rymdaktiebolaget, Svensk Bilprovning, Sveriges Provnings- & Forskningsinstitut.

Avtalsperiod 2017-05-01 - 2020-04-30

Kontakt

Branschansvarig ombudsman:
Anders Brandt

Kontakt via e-post: forhandling@sverigesingenjorer.se

Senast uppdaterad 2019-04-04