Utveckling och Tjänster

I Almega Tjänsteförbunden Utveckling och Tjänster ingår Provning, Forskning och Utveckling, Tjänster & Service samt Tjänsteföretag.

Förlängning av kollektivavtal

Här hittar du protokoll avseende förlängning av kollektivavtal. Avtalet förlängs till den 31 oktober 2020.

Bland de anslutna företagen finns Rymdaktiebolaget, Svensk Bilprovning, Sveriges Provnings- & Forskningsinstitut.

Korttidsarbete med statligt stöd

Med anledning av den allvarliga situation som till följd av coronapandemin har uppstått på den svenska arbetsmarknaden, har en överenskommelse träffats om korttidsarbete.

Avtal finns under rubriken Avtalsdokument nedan.

Avtalsperiod 2017-05-01 - 2020-04-30

Du hittar avtalsdokumenten nedan. 

Kontakt

Branschansvarig ombudsman:
Anders Brandt

Kontakt via e-post: forhandling@sverigesingenjorer.se

Senast uppdaterad 2020-05-19