Vårdföretagarna Almega

Sveriges Ingenjörers medlemmar inom den privata vårdsektorn omfattas av kollektivavtal med Vårdföretagarna.

Bland de anslutna företagen finns exempelvis Previa, Feelgood och Sodexo.

Löneavtalen bygger på lokal lönebildning och är löneökningsavtal utan centralt fastställd procentsats.

Viktigt om förhandlingsärenden på området

Fysioteraputerna utgör kontaktförbund för Akademikerförbunden. På flertal medlemsföretag har Fysioteraputerna lämnat fullmakt till andra förbund att förhandla lokalt. Sveriges Ingenjörer är inte kontaktförbund för något företag. Detta innebär att vi behöver inhämta fullmakt för att kunna förhandla lokalt och centralt. Fullmakt lämnas av det förbund som står som kontaktförbund på listan.

För frågor kontakta Arash Ensani eller Fysioterapeuterna.

Branschområde A Tandläkare

Förhandlingspart Akademikerförbundet SRAT.

Branschområde D Företagshälsovård

Förhandlingspart Fysioterapeuternas Riksförbund m.fl.

Branschområde E Vård och behandlingsverksamhet

Förhandlingspart Fysioterapeuternas Riksförbund m.fl.

Branschområde F Äldreomsorg

Kontakt

Branschansvarig ombudsman:
Arash Ensani

Kontakt via e-post: forhandling@sverigesingenjorer.se

Senast uppdaterad 2019-04-04
Till toppen