Avtalsrörelse - så funkar det

När vi pratar om avtalsrörelsen är det många uttryck och begrepp som figurerar och det kan vara svårt för den oinvigde att förstå vad vi pratar om. Låt oss reda ut begreppen och processen.

 

Senast uppdaterad 2019-04-09