Delegationer i avtalsrörelsen

Under våren 2017 ska Sveriges Ingenjörer förhandla nya kollektivavtal gällande löner och allmänna villkor. Inför avtalsrörelsen har Förbundsstyrelsen nu utsett delegationer.

Under våren 2017 ska Sveriges Ingenjörer förhandla nya kollektivavtal gällande löner och allmänna villkor. Inför avtalsrörelsen har Förbundsstyrelsen nu utsett delegationer.

Delegationernas uppdrag är att

 • Med utgångspunkt i förbundsstyrelsens inriktningsbeslut fastställa förbundets avtalskrav inom avtalsområdet
 • under förhandlingarna vara referensgrupp till förhandlingsledaren
 • på förslag av förhandlingsledaren anta eller förkasta avtalsförslag
 • på förslag av förhandlingsledaren besluta om förslag till förbundsstyrelsen om konfliktåtgärder
 • senast en månad efter att avtal har träffats lämna en skriftlig rapport till förbundsstyrelsen

Vill du lämna förslag och synpunkter som inspel i underlag till avtalskraven? Ta då kontakt med någon av delegationsrepresentanterna för ditt avtalsområde som har i uppdrag att fastställa avtalskraven.

Områden där delegationer ska utses

 • Teknikarbetsgivarna
 • TTA
 • TEKO
 • Industri och Kemi
 • Gruv
 • Stål och metall
 • Livsmedelsföretagen
 • Skogsindustrierna
 • SLA, Skogssektionen
 • Sveriges Byggindustrier
 • Byggnära
 • EFA, Bransch Energi
 • Byggnadsämnesförbundet
 • KFS
 • Svensk teknik och design
 • IT och Telekom
 • Utveckling & Tjänster

Till toppen