Teckna hängavtal med Sveriges Ingenjörer

Här hittar du information om fördelarna med hängavtal och hur du tecknar ett sådant med Sveriges Ingenjörer.

Vad är ett hängavtal?

Ett hängavtal är ett kollektivavtal mellan en arbetsgivare, som inte är medlem i en arbetsgivarorganisation, och en arbetstagarorganisation. Genom hängavtal kan arbetsgivaren erbjuda sina anställda standardvillkoren som är gällande på arbetsmarknaden och som annars är förbehållna anställda i företag som är medlemmar i en arbetsgivarorganisation.

Avtalstecknande parter är arbetsgivaren och arbetstagarorganisationen, det vill säga kollektivavtalet tecknas inte av de centrala parterna (arbetsgivarorganisation och arbetstagarorganisation).

Fördelar med ett hängavtal för företaget

  • Lättare att rekrytera kvalificera personal
  • Konkurrensneutrala och enhetliga anställningsvillkor för företagets tjänstemän
  • Anställningsvillkor som är standard på arbetsmarknaden
  • Hjälp från Trygghetsrådet vid driftsinskränkning
  • Avtalet underlättar kommunikationen mellan arbetsgivare och arbetstagare
  • Fredsplikt

Hur tecknar företaget hängavtal?

Kontakta Sveriges Ingenjörers förhandlingsavdelning så får du informationsmaterial och blanketter för att ingå hängavtal med Sveriges Ingenjörer. Företaget kan välja på ett stort antal branschavtal inom privat sektor. Välj det område som bäst är förenligt med bolagets verksamhetsfält.

Senast uppdaterad 2019-04-08
Till toppen