Pension för privatanställda

Det vanligaste och största avtalet gällande pension för tjänstemän inom den privata sektorn är ITP. Här beskriver vi hur det fungerar, hur det är uppbyggt och ger dig svaren på de vanligaste frågorna om vad som händer med din pension i olika situationer.

Tillhör du ITP-1 eller ITP-2?

Grundregeln är att om du är född 1979 eller senare tillhör du ITP-1. Men det finns ett par undantag från den huvudregeln.

 

  • Om din arbetsgivare tecknade ITP efter 2006 kan arbetsgivaren välja att endast erbjuda ITP-1.
  • Om du tjänar mer än 10 inkomstbasbelopp (625 000kr år 2018)

Du kan också kontrollera vilket avtal du tillhör genom att kontrollera ditt kollektivavtal här.

 

ITP-1

Med ITP 1 är inbetalningen till din tjänstepension bestämd i förväg. Den är premiebestämd och ger ett löfte om hur mycket din arbetsgivare ska betala för din pension varje månad.

Den premie som arbetsgivaren ska betala är: 
4,5 procent av månadslön upp till 38 437 kronor
30 procent på lönedelar över 38 437 kronor

Det går att betala in mer och det går att göra engångsinbetalningar till ITP 1.
Varje månadslön har betydelse eftersom premien betalas på varje enskild lön per månad.

 

Sjukpension ITP1

De flesta tänker nog på tjänstepensionen som något man får efter 65. Men med kollektivavtal och ITp kan du även få sjuklön och sjukpension som täcker upp mot 90 procent av din lön om du blir sjuk.

Så här fungerar det:


Dag 1
Karensdag

Dag 2-14
Om du blir sjukskriven får du lagstadgad sjuklön från din arbetsgivare under de första 14 dagarna.

Dag 15-90
Från och med dag 15 får du ersättning från Försäkringskassan. Samtidigt får du kollektivavtalad sjuklön från din arbetsgivare. Syftet med den kollektivavtalade sjuklönen är att upprätthålla lönenivån till ca 90 procent under en begränsad tid då du är sjuk.

Dag 90-
Efter 90 dagar slutar arbetsgivaren att betala sjuklön. Då får du istället ITP sjukpension från Alecta. Från dag 361 ger ITP sjukpension endast ersättning på de delar av din lön som överstiger 336 000 kronor per år. Men byter Försäkringskassan ut din sjukpenning mot sjuk- eller aktivitetsersättning kompenseras du återigen med sjukpension från ITP även på lön under 336 000 kronor. 

Den lön som styr

Den inkomst som ligger till grund för vilken ersättningen du får från ITP Sjukpension är en uträknad genomsnittlig lön baserat på de 12 senaste månadslönerna innan du blev sjuk. Det är din arbetsgivare som lämnar uppgift till Collectum om vilken lön som betalats ut.

Kolla vad du får ut om du blir sjuk länge:www.ersättningskollen.se

Sjukpension så länge du är sjuk

Du kan få sjukpension så länge som du är sjuk och får ersättning från Försäkringskassan. Ersättningen fortsätter även om anställningen upphör.

Det är arbetsgivarens ansvar att se till att du får sjuklön och därefter sjukpension samtidigt som du får ersättning från Försäkringskassan. När arbetsgivaren har gjort sjukanmälan får du ett brev från Alecta om din ersättning. Därefter får Alecta löpande information om din ersättning från Försäkringskassan. Tänk på att själv hålla koll på att Försäkringskassan har rätt uppgifter och att du får rätt ersättning. Om du får för mycket blir du återbetalningsskyldig.

Din ålderspension fortsätter att växa genom att under tiden som du får sjukpension så fortsätter inbetalningarna till din tjänstepension.

Pengar till familjen med ITP 1

Din tjänstepension är inte bara bra för dig. Den kan även hjälpa din familj om du dör. I din tjänstepension finns olika skydd som antingen ingår eller som du kan välja till. Tänk på att du kan behöva göra ett nytt val om din familjesituation ändras. Tjänstegrupplivförsäkringen TGL har alla med ITP. Den ger ett engångsbelopp till dina efterlevande om du skulle gå bort. Du kan också välja till återbetalningsskydd och/eller familjeskydd.

Återbetalningsskydd 

Med återbetalningsskydd får din familj värdet av den ITPK som du har tjänat in. Återbetalningsskyddet betalas ut från det bolag du valt för din ITPK - oftast ut under fem år.

Familjeskydd

Familjeskyddet är en försäkring som betalas ut till din familj månadsvis under ett antal år. Du får själv välja hur stort familjeskydd du vill ha och hur många år det ska betalas ut. Familjeskyddet kan betalas ut under 5, 10, 15 eller 20 år. Det finns fyra belopp att välja mellan - 44 800 kronor 89 600 kronor 134 400 kronor 179 200 kronor i utbetalning per år.

Kostnaden för familjeskyddet dras från din ITPK. Hur mycket det kostar beror på

  • vilket belopp du väljer
  • hur länge skyddet ska betalas ut
  • hur gammal du är

Vad det kostar får du uppgift om på Collectums hemsida. Där finns det också mer att läsa om återbetalningsskydd och familjeskydd och du kan beställa hem information om de val du gjort samt göra nya val.

TGL- tjänstegrupplivförsäkring

Alla som har ITP och som arbetar minst 8 timmar per vecka har en tjänstegrupplivförsäkring, TGL. Det är engångsbelopp som betalas ut till efterlevande och grundbeloppet är i år 268 800 kronor. Efter att du fyllt 55 minskar summan för varje år ner till som lägst 44 800 kronor vid 65 år. Barn under 20 år får också ett engångsbelopp från TGL. Obs! Om du är sambo bör du ändra i förmånstagarförordnandet

Mer information om TGL finns på Collectums hemsida. Där hittar du även förmånstagarförordnande för att välja vem som ska få pengar om du dör.

Vem kan få pengar efter dig?

Den som får ersättning efter dig om du avlider kallas förmånstagare. Vem som kan vara förmånstagare regleras dels genom generella bestämmelser, dels genom att du själv fyller i ett särskild förmånstagarförordnande. Det är särskilt viktigt för dig som är sambo. 

Återbetalningsskydd och familjeskydd

Med återbetalningsskydd och familjeskydd går pengarna

  • i första hand till maka, make, sambo
  • i andra hand till arvsberättigade barn 


Dina barn får alltså bara pengar om du inte är gift eller sambo. Du kan ändra ordningen på förmånstagarna eller lägga till en tidigare partner, fosterbarn eller styvbarn via ett förmånstagarförordnande.

Livförsäkring, TGL

Du kan välja vilken person du vill som förmånstagare till din TGL genom att skriva ett förmånstagarförordnande. Det är särskilt viktigt för dig som är sambo. Gör du inget val går pengarna i tur och ordning till 

  • maka/make/registrerad partner
  • barn, barnbarn
  • föräldrar


Vill du veta vilka val du gjort, ändra ditt skydd eller skriva förmånstagarförordnande är det Collectums hemsida du ska till www.collectum.se

ITP-2

Med ITP 2 är den största delen av din tjänstepension bestämd i förväg. Den är förmånsbestämd och ger ett löfte om att få en viss, bestämd pension när det är dags att sluta arbeta. Oavsett om börsen går upp eller ner.

Om du tjänar mellan 37 807 och 100 820 kronor i månaden kommer tjänstepensionen att stå för en stor del av din totala pension.

Mer pension om du arbetar länge 

För att få hel ålderspension måste du ha en anställning med ITP fram till 65 år och ha haft ITP eller annan viss tjänstepension i minst 30 år – 360 månader. För varje månad som saknas minskar pensionen med 1/360-del. Du kan tjäna in ålderspensionen från 28 års ålder. I det röda kuvertet från Collectum kan du se om du kan få full tjänstetid.

Alecta har hand om din ITP2

Det är Alecta som har uppdraget att förvalta din ålderspension i ITP2. På deras hemsida under ”mina sidor” kan du med bankID se hur mycket du har tjänat in, vad du förväntas få och uppgifter om din tjänstetid.

Läs mer på Alecta.se

Om du slutar din anställning före 65 år

Om du slutar upphör inbetalningar till din tjänstepension. De inbetalningar som har gjorts till din pension kommer att förvaltas fram till den dag du går i pension. 

Om du går ner i tid

Funderar du på att gå ner i tid och undrar hur det påverkar din tjänstepension ska du kontakt Alecta och be om en beräkning på hur mycket det kommer att påverkar din ITP. Att gå ner i tid behöver inte innebära att din pension minskar i proportion till hur mycket du sänker din inkomst.

ITPK

En del av din tjänstepension väljer du själv var du vill placera för att pengarna ska växa så mycket som möjligt. Det är den komplettarande pensionsdelen som heter ITPK. ITPK är premiebestämd vilket innebär att arbetsgivaren sätter av motsvarande en viss procent av din lön varje månad. Två procent är vad arbetsgivaren måste betala om det finns kollektivavtal, men det går att betala in mer och göra engångsinbetalningar till ITPK.
I vissa avtal får man mer avsatt till sin ITPK för att möjliggöra deltidspension och du kan läsa mer om detta 
här.

Läs mer om ditt ITPK-val

Sjukpension ITP 2

De flesta tänker nog på tjänstepensionen som något man får efter 65. Men med kollektivavtal och ITP kan du även få sjuklön och sjukpension som täcker upp mot 90 procent av din lön om du blir sjuk.


Så här fungerar det

Dag 1
Karensdag

Dag 2-14
Om du blir sjukskriven får du lagstadgad sjuklön från din arbetsgivare under de första 14 dagarna. 

Dag 15 – 90
Från och med dag 15 får du ersättning från Försäkringskassan. Samtidigt får du kollektivavtalad sjuklön från din arbetsgivare. Syftet med den kollektivavtalade sjuklönen är att upprätthålla lönenivån till ca 90 procent under en begränsad tid då du är sjuk.

Dag 90 -
Efter 90 dagar slutar arbetsgivaren att betala sjuklön. Då får du istället ITP sjukpension från Alecta. Från dag 361 ger ITP sjukpension endast ersättning på de delar av din lön som överstiger 336 000 kronor per år. Men byter Försäkringskassan ut din sjukpenning mot sjuk- eller aktivitetsersättning kompenseras du återigen med sjukpension från ITP även på lön under 336 000 kronor. 

 

Hur påverkas min pension...

Lorem ipsum.

Lorem ipsum.

Lorem ipsum.

Lorem ipsum.