Anställning utan kollektivavtal

Det förekommer flera olika pensionslösningar inom privat sektor på företag som inte har kollektivavtal.

Din totala ålderspension kommer förmodligen bestå av flera olika tjänstepensioner när du väl går i pension om du bytt arbete några gånger. Det gäller att se till att alltid omfattas av tjänstepension och se till att intjänandet är så högt som möjligt.

Tjänstepensionen

Tjänstepensionen genom den kollektivavtalade ITP-planen och liknande har stor betydelse framförallt för lönedelen över 7,5 inkomstbasbelopp (ca 38 450 kronor/månad år 2017). Över de lönedelarna tjänar man inte in någon allmän pension.

Andra lösningar

Förr var det svårt att veta vad man skulle kräva i pensionsavsättning på de företag som inte hade kollektivavtal. Idag finns ITP1 som ett riktmärke i jämförelsen. Med ITP1 får den anställde en viss procent av sin lön avsatt till sin pension. Procentsatserna är 4,5% på lön upp till 7,5 inkomstbasbelopp (ca 38 450 kronor/månad år 2017) och 30% på lönedelarna däröver.

Gör en kalkyl

Om du erbjuds en pensionslösning ska du be försäkringsförmedlaren/-bolaget om en kalkyl som visar vad förslaget ger i pension jämfört med ITP-planen.

Tänk på att i ITP 1 står arbetsgivaren för en ålderspensionspremie som är 4,5 respektive 30 procent, men utöver det betalar de också för andra försäkringar.  

Utöver ålderspensionen betalar företag med kollektivavtalad ITP också för:

  • Sjukpension
  • Premiebefrielseförsäkring (som täcker upp ålderspensionspremier om du blir långvarigt sjuk)
  • TGL (tjänstegrupplivförsäkring)
  • TFA (trygghetsförsäkring vid arbetsskada)


Många gånger kan den procent företag utan kollektivavtal erbjuder vara högre än de ovanstående procenten, men då får man oftast själv stå för de övriga försäkringarna, vilket kan innebära att avsättningen till ålderspensionen blir lägre och lägre ju äldre man blir.
 
 
 

Senast uppdaterad 2019-08-29
Till toppen