Bankinstitutens arbetsgivareorganisation, BAO

BAO är en förening av banker och andra företag som bedriver verksamhet inom finansområdet. BAO har ett centralt kollektivavtal med Sveriges Ingenjörer och Akavia. Avtalet gäller för medlemmar i dessa förbund samt medlemmar i övriga till PTK anslutna SACO förbund. Avtalet är ett tillsvidareavtal och förlängs automatiskt med ett år i taget om det inte sägs upp.

Bland de anslutna bankerna och finansföretagen finns exempelvis Ica-banken, Nordea, SBAB, SEB, Handelsbanken, Skandiabanken och Swedbank.

Karensavdrag, kollektivavtalsregel BAO/Sveriges Ingenjörer och Jusek/Civilekonomerna

Nytt kollektivavtal för bankanställda akademiker

Efter förhandlingar mellan Bankinstitutens Arbetsgivarorganisation (BAO) och Jusek/Civilekonomerna/Sveriges Ingenjörer har parterna tecknat nytt kollektivavtal inom bankområdet.

Nytt i avtalet är:

  • Vi har fått tillgång till partsgemensam lönestatistik, vilket innebär en förstärkning i de lokala akademikerföreningarnas möjlighet till uppföljning av löneprocessen.
  • Ett nytt löneavtal har träffats, där vi förtydligat löneprocessen i syfte att underlätta för de lokala parterna. Det nya avtalet tydliggör de lokala parternas ansvar och åtaganden.
  • Löneavtalet ställer också ökade krav på motiveringar och åtgärder när en tjänsteman får ”ringa eller ingen löneökning” vid lönesamtalet.
  • Ökade möjligheter för CSN-berättigade studenter att bibehålla visstidsanställning efter avslutade studier.
  • För den som haft en visstidsanställning och sedan provanställts, förkortas provanställningstiden med upp till sex månader.
  • Avtalet är numera åldersneutralt, de begränsningar som tidigare funnits i avtalet gällande anställningar som träffats efter ordinarie pensionsålder har tagits bort.

Nytt pensionsavtal

Avtalet, som varit i bruk sedan 2013-02-01, består av två delar, en ny premiebestämd och en ändrad förmånsbestämd del. I första hand kommer det nya avtalet att tillämpas på den som anställs 2013-02-01 eller senare, byter anställning eller är yngre än 25 år. Detta förutsätter att banken valt att tillämpa det nya avtalet, vilket är frivilligt. Den som redan är anställd i banken per 2013-01-31 kommer att fortsätta omfattas av det gamla pensionsavtalet.

Kontakt

Branschansvarig ombudsman:
Mats Rosén

Kontakt via e-post: forhandling@sverigesingenjorer.se

Senast uppdaterad 2022-01-10
Facket på din arbetsplats
Sök förtroendevald Hitta din akademikerförening
Hitta kontaktuppgifter till din lokala Akademikerförening
Till toppen