Byggföretagen

Bland de anslutna företagen finns JM, NCC, PEAB och Skanska.

Avtalsperiod 1 november 2020 - 31 mars 2023

  • Lönerevisioner
    1 november 2020 och 1 april 2022. Löneavtalet är sifferlöst processlöneavtal utan centralt bestämda nivåer.
  • Avsättning till deltidspension
    0,4 % den 1 november 2020.  Den sammanlagda avsättningen under avtalsperioden är 1,6 % av lönen.  
  • Åldersbestämmelser - rätt till sjuklön
    Vid fyllda 65 år (ITP:s pensionsålder) har numera rätt till sjuklön från dag 15.

Utförligare information om förändringarna finns i dokumentet Byggföretagen förändringar i avtalet 2020 under rubriken Avtalsdokument nedan.

Det slutgiltiga avtalsdokumentet publiceras inom kort.

Korttidsarbete med statligt stöd

Med anledning av den allvarliga situation som till följd av coronapandemin har uppstått på den svenska arbetsmarknaden, har en överenskommelse träffats om korttidsarbete.Karensdag blir karensavdrag

Riksdagen har sagt ja till regeringens förslag att karensdagen ska ersättas av ett karensavdrag. Förändringen träder i kraft den 1 januari. Avdraget motsvarar i princip karensdagen beloppmässigt och uppgår till 20 procent av en genomsnittlig veckoersättning av sjuklön.

Kontakt

Branschansvarig ombudsman:
Björn Granath

Kontakt via e-post: forhandling@sverigesingenjorer.se

Senast uppdaterad 2020-11-20
Till toppen