Fastigo

Fastigo är den största arbetsgivarorganisationen inom fastighetsbranschen. Bland de anslutna företagen finns exempelvis AB Botkyrkabyggen, Aberdeen Property Investors, HSB Mitt, Poseidon och Familjebostäder i Stockholm och Göteborg.

Fastigo-I: Avtalsperiod 1 november 2020 – 31 mars 2023

 • Lönerevisioner
  Lönerevision sker 1 november 2020 och 1 april 2022 om ni inte kommer överens om annat lokalt.
 • Avsättning till flexpension
  0,4 % den 1 november 2020. Den sammanlagda avsättningen efter avtalsperioden kommer att vara 1,6 % av lönen.
 • Kompetensutveckling
  I löneavtalet har behovet att se över kompetensutveckling förstärks i samband med frånvaro vid t.ex. sjukdom, fackligt uppdrag eller föräldraledighet för att säkerställa att ingen missgynnas i sin yrkes- lön- eller karriärutveckling.
 • Arbetstid
  Tydliggörande att bortavtalad övertidsersättning inte innebär ett utökat ordinarie arbetstidsmått.
 • Åldersbestämmelser - uppsägning
  Rätt att kvarstå i anställningen till 68 år, och till 69 år från 2023.
 • Åldersbestämmelser – rätt till sjuklön
  Regeln om att den som anställs efter 60 års ålder kan bortavtala sjuklön från och med dag 15 är borttagen.

Utförligare information om förändringarna finns i dokumentet Fastigo I förändringar i avtalet 2020 under rubriken Avtalsdokument nedan.

Det slutgiltiga avtalsdokumentet publiceras inom kort.

Fastigo-K: Avtalsperiod 1 november 2020 – 31 mars 2023

 • Lönerevisioner
  Lönerevisionstidpunkterna 1 april 2020 och 2021 slås under denna avtalsperiod samman till ett (1) revisionstillfälle, den 1 november 2020.Lönerevision sker 1 november 2020 och 1 april 2022.
 • Åldersbestämmelser – rätt till sjuklön
  Regeln om att den som anställs efter 60 års ålder kan bortavtala sjuklön från och med dag 15 är borttagen.
 • Arbetstid
  Tydliggörande att bortavtalad övertidsersättning inte innebär ett utökat ordinarie arbetstidsmått.
 • Semester
  Växling av semesterdagstillägg mot lediga dagar ändras till att i första hand avse tjänsteman med rätt till 25 dagars semesterledighet.
 • Arbetsgrupper
  Under avtalsperioden tillsätts arbetsgrupp dels om arbetstid och tillgänglighet, dels om lönebildningsavtalets struktur och användbarhet.

Utförligare information om förändringarna finns i dokumentet Fastigo K-avtalet förändringar i avtalet 2020 under rubriken Avtalsdokument nedan.

Det slutgiltiga avtalsdokumentet publiceras inom kort.

Korttidsarbete med statligt stöd

Med anledning av den allvarliga situation som till följd av coronapandemin har uppstått på den svenska arbetsmarknaden, har en överenskommelse träffats om korttidsarbete.Karensdag blir karensavdrag

Riksdagen har sagt ja till regeringens förslag att karensdagen ska ersättas av ett karensavdrag. Förändringen trädde i kraft den 1 januari. Avdraget motsvarar i princip karensdagen beloppmässigt och uppgår till 20 procent av en genomsnittlig veckoersättning av sjuklön. I och K-avtalen har efter förhandling mellan de centrala parterna anpassats till de nya lagkraven.

Kontakt

Branschansvarig ombudsman:
Klara Söderström

 

Kontakt via e-post: forhandling@sverigesingenjorer.se

Senast uppdaterad 2021-01-22
Till toppen