Försäkringsbranschens arbetsgivareorganisation, FAO

 

 

Avtalsperiod 1 april 2021 – 31 mars 2022

Förändringar i avtalet:

  • Lönerevisioner
    Lönerevision sker 1 nov 2020 samt 31 mars 2022, vilket motsvarar en period om sjutton månader
  • Nytt avtal för lönestatistik
    Avtalet möjliggör för parterna att över tid kunna följa lönestrukturer, lönelägen och löneutveckling.
  • Åldersbestämmelser
    För arbetstagare som fyllt 68 år gäller också särskilda bestämmelser om uppsägning i enlighet med förändrade regler i LAS.

Du hittar avtalsdokumenten nedan.

Kontakt

Branschansvarig ombudsman:
Björn Rodriguez

Senast uppdaterad 2021-03-15
Till toppen