Folksam

Avtalet är ett tillsvidareavtal och förlängs automatiskt med ett år i taget om det inte sägs upp.

Avtalsperiod 1 augusti 2020 – 31 december 2022

Fremia Folksamavtalet, förändringar:

• Akademikerförbunden och Fremia (före detta KFO och IDEA) har den 14 januari 2021 träffat ett nytt avtal om löner och allmänna anställningsvillkor för tjänstemän inom Folksam.

• Avtalsperioden är 29 månader och gäller den 1 augusti 2020 – 31 december 2022. Lönerevision kommer att ske från 2020-08-01 samt 2022-01-01.

• Löneavtalet är ett tillsvidareavtal och är inte uppsagt. Parterna har överenskommit att se över avtalet under 2021 för att uppdatera och modernisera skrivningarna.

Utförligare information om förändringarna finns i dokumentet Fremia förändringar i avtalet 2020 under rubriken Avtalsdokument nedan.

Kontakt

Branschansvarig ombudsman:
Björn Rodriguez

Senast uppdaterad 2021-02-11
Till toppen