Industriföretag, petroleumhandel och fastighetsförvaltning

Ingår i Fremia som är en sammanslagning av KFO och IDEA.

Avtalsperiod 1 november 2020 – 31 mars 2023 

 • Lönerevisioner och ”stupstock”
  1 november 2020 och 1 april 2022. Om det inte går att enas om nivån för löneökningar gäller det centrala avtalsvärdet med 2,8 % från 1 november 2020 och 2,2 % från 1 april 2022.
 • Avsättning till flexpension
  0,4 % den 1 november 2020. Den sammanlagda avsättningen efter avtalsperioden kommer att vara 1,6 % av lönen.
 • Åldersbestämmelser
  Åldersgränsen för att kvarstå i tjänst höjs till 68 år och 2023 till 69 år och ett underrättelseförfarande införs för avslut av anställningen.
 • Åldersbestämmelser – sjuklön
  Rätt till sjuklönen är numer knuten till nya pensionsåldern i enlighet med LAS (68 år, 69 år från och med 1 januari 2023).

Utförligare information om förändringarna finns i dokumentet KFO förändringar i avtalet 2020 under rubriken Avtalsdokument nedan.

Det slutgiltiga avtalsdokumentet publiceras inom kort.

Korttidsarbete med statligt stöd

Med anledning av den allvarliga situation som till följd av coronapandemin har uppstått på den svenska arbetsmarknaden, har en överenskommelse träffats om korttidsarbete.Karensdag blir karensavdrag

Riksdagen har sagt ja till regeringens förslag att karensdagen ska ersättas av ett karensavdrag. Förändringen träder i kraft den 1 januari. Avdraget motsvarar i princip karensdagen beloppmässigt och uppgår till 20 procent av en genomsnittlig veckoersättning av sjuklön.

Kontakt

Branschansvarig ombudsman:
Helene Rydling

Kontakt via e-post: forhandling@sverigesingenjorer.se

Senast uppdaterad 2021-05-19
Till toppen