IT och Telekom

IT- och Telekomföretagen inom Almega samlar företag med informationsteknologi och telekommunikation som huvudsakliga verksamhetsområden.

Avtalen är uppdelade i två branschområden, IT respektive Telekom. Bland de anslutna företagen finns Tieto, CGI och TeliaCompany.

IT-avtalet tecknas mellan TechSverige, Sveriges Ingenjörer, Akavia och Unionen.

Telekom-avtalet tecknas mellan TechSverige, Sveriges Ingenjörer, Akavia, Unionen, Ledarna och SEKO.

På företagsnivå kan det även finnas lokala kollektivavtal, till exempel om lokal lönebildning.

IT: Avtalsperiod 1 november 2020 – 31 mars 2023 

 • Lönerevisioner och ”stupstock”
  1 november 2020 och 1 april 2022. Om det inte går att enas om nivån för löneökningar gäller det centrala avtalsvärdet med 2,9% från 1 november 2020 och 1,8% från 1 april 2022.
 • Avsättning till flexpension
  0,3% den 1 november 2020 och 0,4% den 1 april 2022. Den sammanlagda avsättningen efter avtalsperioden kommer att vara 1,1 % av lönen.
 • Åldersbestämmelser
  Åldersgränsen för att kvarstå i tjänst höjs till 68 år och 2023 till 69 år och ett förenklat underrättelseförfarande vid avslut av anställningen införs.
 • Arbetstid
  Tydliggörande att bortavtalad övertidsersättning inte innebär ett utökat ordinarie arbetstidsmått.

Utförligare information om förändringarna finns i dokumentet IT förändringar i avtalet 2020 under rubriken Avtalsdokument nedan.

Det slutgiltiga avtalsdokumentet publiceras inom kort.

Telekom: Avtalsperiod 1 november 2020 – 31 mars 2023 

 • Lönerevisioner och ”stupstock”
  1 november 2020 och 1 april 2022. Om det inte går att enas om nivån för löneökningar gäller det centrala avtalsvärdet med 2,9% från 1 november 2020 och 1,8% från 1 april 2022.
 • Avsättning till flexpension
  0,3% den 1 november 2020 och 0,4% den 1 april 2022. Den sammanlagda avsättningen efter avtalsperioden kommer att vara 1,1 % av lönen.
 • Arbetstid
  Tydliggörande att bortavtalad övertidsersättning inte innebär ett utökat ordinarie arbetstidsmått.
 • Arbetsmiljö
  Tydligare skrivningar om arbetsgivarens skyldighet att utreda sexuella trakasserier på arbetsplatsen.

Utförligare information om förändringarna finns i dokumentet Telekom förändringar i avtalet 2020 under rubriken Avtalsdokument nedan.

Det slutgiltiga avtalsdokumentet publiceras inom kort.

Korttidsarbete med statligt stöd

Med anledning av den allvarliga situation som till följd av coronapandemin har uppstått på den svenska arbetsmarknaden, har en överenskommelse träffats om korttidsarbete.Kontakt

Branschansvarig ombudsman
IT Peter Strandbacke

Biträdande IT
Klara Söderström

Branschansvarig ombudsman Telekom
Klara Söderström

Biträdande Telekom
Peter Strandbacke

Kontakt via e-post: forhandling@sverigesingenjorer.se

Senast uppdaterad 2021-11-10
Till toppen