Livsmedelsföretagen, LI

Bland de anslutna företagen finns Arla Foods, Carlsberg, Kraft Foods, Procordia Foods och Swedish Meats.

Avtalsperiod 1 november 2020 – 31 mars 2023

 • Lönerevisioner
  Lönerevision sker 1 november 2020 och 1 april 2022 med 2,8% resp 2,2 % om parterna inte kommer överens om annat.
 • Avsättning till deltidspension
  0,4 % den 1 november 2020. Den sammanlagda avsättningen under avtalsperioden är 2,2% av lönen.
 • Åldersbestämmelser - uppsägning
  Rätt att kvarstå i anställningen till 68 år, och till 69 år från 2023
 • Åldersbestämmelser - rätt till sjuklön
  Vid fyllda 65 år (ITP:s pensionsålder) har numera rätt till sjuklön från dag 15.

Utförligare information om förändringarna finns i dokumentet Livsmedelsföretagen förändringar i avtalet 2020 under rubriken Avtalsdokument nedan.

Det slutgiltiga avtalsdokumentet publiceras inom kort.

Karensdag blir karensavdrag

Riksdagen har sagt ja till regeringens förslag att karensdagen ska ersättas av ett karensavdrag. Förändringen träder i kraft den 1 januari 2019. Avdraget motsvarar i princip karensdagen beloppmässigt och uppgår till 20 procent av en genomsnittlig veckoersättning av sjuklön.

Kontakt

Branschansvarig ombudsman:
Hanna Hagelin

Kontakt via e-post: forhandling@sverigesingenjorer.se

Senast uppdaterad 2021-02-19
Till toppen