Medieföretagen

Medieföretagen samlar branscher som bland annat dataspel, information och kommunikation, förlag, läromedel, biografer, film- och tidningsdistribution, filmproduktion och skivbolag.

Runt 600 ­företag med ca 36 000 anställda är organiserade. Bland de anslutna företagen finns EA (DICE), Paradox, Bonnier, Berling Media, Wolters Kluwer och Studentlitteratur.

Avtalsperiod 1 december  2020 – 30  april 2023 

 • Lönerevisioner och ”stupstock”
  1 december  2020 och 1 maj  2022. Om det inte går att enas om nivån för löneökningar gäller det centrala avtalsvärdet med 2,9 % från 1 december 2020 och 1,8  % från 1 maj 2022.
 • Avsättning till flexpension
  0,3% den 1 december 2020 och 0,4 % den 1 maj 2022. Den sammanlagda avsättningen för flexpensionspremier kommer efter avtalsperioden att vara 1,1 %.
 • Åldersbestämmelser – löneavtalet
  Undantag gällande ålder för att omfattas av revisionen höjs från 65 år till 68 år (69 år 2023).’
 • Åldersbestämmelser – avslut av anställningen
  Åldersgränsen för att kvarstå i tjänst höjs till 68 år och 2023 till 69 år och ett underrättelseförfarande införs för avslut av anställningen.
 • Åldersbestämmelser – sjuklön
  Möjligheten att vid anställningens ingående kunna avtala bort rätten till sjuklön efter dag 14 ändras från 60 år till 68 år (69 år från 2023).
 • Semester – tidsbegränsad anställning
  Semesterledighet vid tidsbegränsade anställningar som inte pågår längre än tre månader ska inte läggas ut, om inte annat har överenskommits.

Utförligare information om förändringarna finns i dokumentet Medieföretagen förändringar i avtalet 2020 under rubriken Avtalsdokument nedan.

Det slutgiltiga avtalsdokumentet publiceras inom kort.

Korttidsarbete med statligt stöd

Med anledning av den allvarliga situation som till följd av coronapandemin har uppstått på den svenska arbetsmarknaden, har en överenskommelse träffats om korttidsarbete.Kontakt

Branschansvarig ombudsman:
Hanneli Lindholm

Senast uppdaterad 2020-12-16
Till toppen