Sobona

KFS och Pacta har gått ihop och bildat arbetsgivarorganisationen Sobona. Sobona samlar kommunalförbund och kommunala företag.

Avtalsrörelsen Sobona 2020

Sveriges Ingenjörer har genom AkademikerAlliansen tecknat nya branschavtal som kommer att gälla från och med 2022-01-01.

Information om förändringar i avtalen finns i dokumentet "Förändringar Sobona 2020" under rubriken Avtalsdokument nedan.

Notera att avtalsperioden gäller mellan 2020-04-01 till 2023-03-31 vilket innebär att löneöversynen för samtliga arbetstagare på KFS-avtalen är retroaktiva.

Fram till och med 2021-12-31 gäller de gamla KFS avtalen.

Se KFS avtalen här.

Kontakt

Branschansvarig ombudsman:
Sam Najafian

Kontakt via e-post: forhandling@sverigesingenjorer.se

Senast uppdaterad 2020-12-23
Till toppen