Spel och internationella kasinon

Avtalsperiod 1 februari 2021 – 30 juni 2023

Förändringar i avtalet:

 • Lönerevisioner och ”stupstock”
  1 februari 2021 och 1 juli 2022. Om det inte går att enas om nivån för löneökningar gäller det centrala avtalsvärdet med 2,9% att utges från 1 februari 2021 och 1,8% från 1 juli 2022.
 • Avsättning till flexpension
  0,3% den 1 februari 2021 och 0,4% den 1 juli 2022. Den sammanlagda avsättningen efter avtalsperioden kommer att vara 1,1 % av lönen.
 • Åldersbestämmelser
  Åldersgränsen för att kvarstå i tjänst höjs till 68 år och 2023 till 69 år och ett förenklat underrättelseförfarande vid avslut av anställningen införs.
 • Löneavtal
  Tydliggörande och utökade bestämmelser om hantering av den löneprocessen.

Utförligare information om förändringarna finns i dokumentet Spel och Internationella kasinon förändringar i avtalet 2020 under rubriken Avtalsdokument nedan.

Korttidsarbete med statligt stöd

Med anledning av den allvarliga situation som till följd av coronapandemin har uppstått på den svenska arbetsmarknaden, har en överenskommelse träffats om korttidsarbete.Kontakt

Branschansvarig ombudsman: Björn Rodriguez

Kontakt via e-post: forhandling@sverigesingenjorer.se

Senast uppdaterad 2021-02-05
Till toppen