Svenska kyrkan

 

 

Nytt avtal

Nytt avtal mellan Svenska kyrkan och Akademikerförbundet SSR och Akavia med förtecknade förbund

Akademikerförbundet SSR och Akavia med förtecknade förbund har den 4 december 2020 träffat ett nytt avtal för tiden 1 november 2020 till 30 mars 2023 med retroaktivitet från 1 november 2020. Avtalet följer märket på 5,4%.

Lönevision ska ske vid två tillfällen per den 1 april 2021 med ett lägsta löneutrymme om 3,5%, löneökningen ska vara retroaktivt från 1 november 2020. Nästa revision blir den 1 april 2022 med en lägsta löneutrymme om 1,9%. Utöver revisionstillfällen utbetalas ett engångsbelopp till samtliga medarbetare om 1500kr i samband med decemberlönen 2020.

Karensdag blir karensavdrag

Den 1 januari 2019 trädde regler om ett karensavdrag som ersätter karensdagen i sjuklönelagen i kraft. Läs om ändringar i kollektivavtalet avseende karensavdraget.

Avtalsperiod 2020-11-01 till 2023-03-30

Du hittar avtalsdokumenten nedan.

Kontakt

Branschansvarig ombudsman:

Kontakt via e-post: forhandling@sverigesingenjorer.se

Senast uppdaterad 2021-03-29
Till toppen